POLÍTICA DE PRIVACITAT

A SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL

Finalitat:

Realitzar els processos de selecció de personal

Legitimació:

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió, limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició , enviant un escrit a Carrer de Júpiter, 51, 08228 Terrassa, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@selecam.com

Procedència:

El mateix interessat

 

 Informació completa sobre Protecció de Dades

1.    Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL

B65104812

Carrer de Júpiter, 51 – 08228 – Terrassa – BARCELONA

info@selecam.com

2.    Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3.    Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Dos anys des de la darrera interacció

4.    Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

·         Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum Vitae rebuts i fer els processos de selecció de personal

5.    A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

6.    Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.    Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercitar materialment els vostres drets de la manera següent: Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió, limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Carrer de Júpiter, 51, 08228 Terrassa, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@selecam.com

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8.    Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

·         Dades identificatives.

·         Adreces postals i electròniques.

 

Tractament de les dades de clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

SERVEIS LEGIONELLA QUALITAT AMBIENTAL, SL

Finalitat:

Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Interès legítim del Responsable .

Destinataris:

Estan previstes cessions de dades a: Agència Tributària; Entitats financeres.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Carrer de Júpiter, 51, 08228 Terrassa, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@selecam.com

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

1.    Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL

B65104812

Carrer de Júpiter, 51 – 08228 – Terrassa – BARCELONA

info@selecam.com

2.    Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, accés a la plataforma de clients, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis . En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3.    Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

4.    Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

·         Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats i la preparació de mesures precontractuals.

·         Interès legítim del Responsable : Enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis que poguessin ser del seu interès.

5.    A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

·         Agència Tributària, amb la finalitat de Complir les obligacions legals

·         Entitats financeres, amb la finalitat de Girar els rebuts corresponents

6.    Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.    Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets de la manera següent: Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Carrer de Júpiter, 51 , 08228 Terrassa, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@selecam.com

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8.    Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL procedeixen de: El propi interessat.

 

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL

Finalitat:

Atendre la vostra sol·licitud i, en cas de sol·licitar-ho, enviar-vos comunicacions comercials

Legitimació:

Execució d’un contracte.

Consentiment de l’interessat.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Drets:

Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Carrer de Júpiter, 51, 08228 Terrassa, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@selecam.com

Procedència:

El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

1.    Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL

B65104812

Carrer de Júpiter, 51 – 08228 – Terrassa – BARCELONA

info@selecam.com

2.    Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’Atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3.    Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la supressió

4.    Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

·         Execució d’un contracte: Atendre la vostra sol·licitud

·         Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials per via electrònica.

5.    A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

6.    Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.    Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, SERVICIS LEGIONELLA QUALITAT AMBIENTAL, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets de la manera següent: Us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Carrer de Júpiter, 51 , 08228 Terrassa, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@selecam.com

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

8.    Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL, SL procedeixen de: El propi interessat.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top