POLÍTICA DE LA QUALITAT

La Política de Qualitat, definida per la Direcció per un abast de

TRACTAMENT A TERCERS EN PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LA I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTE DE TRACTAMENT D’AIGUA.

actuant dins del context i considerant les expectatives de les parts interessades pertinents.

Té com a horitzó aconseguir:

Establir-se com una companyia de referència.
• Desenvolupament de nous serveis integrats.
• Fomentar la millora de les competències de personal.
• Maximitzar la satisfacció dels nostres clients.
• Que la companyia estableixi les accions necessàries perquè es compleixin els requisits establerts pels clients, inclosos els legals i reglamentaris.
• Instal·lar a l’empresa en una situació de Millora Contínua.

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció considera indispensable disposar d’una estructura organitzativa completa i d’acord amb la norma ISO 9001: 2015. L’orientació de la direcció estratègica es descriu en una política basada en els riscos i les oportunitats, gestionant així, totes les opcions valorables.

La Direcció ha constituït el Comitè de Qualitat com el representant operatiu de la política de Qualitat, atorgant-li la responsabilitat i autoritat d’identificar i revelar els problemes inherents a la qualitat, emprenent les accions necessàries per a la seva solució, verificant els seus resultats.

Àlex Novellon
Responsable de Qualitat
Setembre 2020

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top