POLÍTICA DE LA QUALITAT

La Política de Qualitat, definida per la Direcció per un abast de

TRACTAMENT A TERCERS EN PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LA I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTE DE TRACTAMENT D’AIGUA.

actuant dins del context i considerant les expectatives de les parts interessades pertinents.

Té com a horitzó aconseguir:

Establir-se com una companyia de referència.
• Desenvolupament de nous serveis integrats.
• Fomentar la millora de les competències de personal.
• Maximitzar la satisfacció dels nostres clients.
• Que la companyia estableixi les accions necessàries perquè es compleixin els requisits establerts pels clients, inclosos els legals i reglamentaris.
• Instal·lar a l’empresa en una situació de Millora Contínua.

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció considera indispensable disposar d’una estructura organitzativa completa i d’acord amb la norma ISO 9001: 2015. L’orientació de la direcció estratègica es descriu en una política basada en els riscos i les oportunitats, gestionant així, totes les opcions valorables.

La Direcció ha constituït el Comitè de Qualitat com el representant operatiu de la política de Qualitat, atorgant-li la responsabilitat i autoritat d’identificar i revelar els problemes inherents a la qualitat, emprenent les accions necessàries per a la seva solució, verificant els seus resultats.

Àlex Novellon
Direcció
Setembre 2020

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top