Selecam ofereix la realització de les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions i elements de risc.

Els tractaments que es realitzen són els següents:

  • Neteja i desinfecció de circuits d’aigua freda i calenta sanitària.
  • Neteja i desinfecció de dipòsits d’aigua freda sanitària.
  • Neteja i desinfecció d’acumuladors d’aigua calenta sanitària.
  • Neteja i desinfecció de banyeres d’hidromassatge.
  • Neteja i desinfecció de circuits de reg per aspersió.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top